TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIRTUAL

Lưu trữ đám mây

ĐÁM MÂY RIÊNG TƯ VIRTUAL (VPC)

VPC cho phép một doanh nghiệp kiểm soát hệ thống mạng chi tiết hơn trong khi không phải đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị riêng biệt.
Cage Colocation 1

HỆ THỐNG MÁY TÍNH ẢO (VDI)

VDI cho phép thay thế máy tính truyền thống với khả năng quản lý tập trung, tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu, cung cấp khả năng mở rộng nhanh chóng.
Lưu trữ đối tượng 1

USDC OBJECT STORAGE

Lưu trữ đối tượng phục vụ nhu cầu lưu trữ các đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn và ở bất kỳ đâu: ứng dụng công ty, trang web và ứng dụng di động từ cảm biến IoT hoặc các thiết bị khác.
Công nghệ thúc đẩy kinh doanh

TỰ ĐỘNG

Với tự động hóa CNTT, phần mềm được sử dụng để thiết lập và lặp lại các hướng dẫn, quy trình hoặc chính sách giúp tiết kiệm thời gian và giải phóng nhân viên CNTT cho các công việc chiến lược hơn. Với sự gia tăng của các mạng ảo hóa và các dịch vụ đám mây yêu cầu cung cấp nhanh chóng và phức tạp, tự động hóa là một chiến lược thiết yếu để giúp các nhóm CNTT cung cấp dịch vụ với tốc độ, tính nhất quán và bảo mật được cải thiện.

Sản phẩm hàng đầu

Khách hàng tin tưởng USDC Technology ở mảng sản phẩm nào?

Đối tác

Đối tác

Đối tác chiến lược công nghệ USDC

Đối tác chiến lược công nghệ USDC

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Bắt đầu ngay

Tất cả