THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho phép vận hành các tòa nhà, địa điểm phức tạp Tiết kiệm chi phí và tài nguyên nhất có thể

Dịch vụ tư vấn

Quy hoạch và Xây dựng Trung tâm Dữ liệu

Chúng tôi lên kế hoạch cho các giải pháp trung tâm dữ liệu khả dụng cao và cơ sở hạ tầng truyền thông hiện đại, đồng thời phát triển các khái niệm hoạt động và kế hoạch dự phòng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ quy hoạch toàn diện về kiến ​​trúc, bao gồm tất cả các thủ công kỹ thuật, đến tất cả các loại dịch vụ tư vấn liên quan đến trung tâm dữ liệu. Hơn nữa, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn về một trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng. Trên hết, chúng tôi biên soạn các phân tích rủi ro và nghiên cứu khả thi.

  1. Lập kế hoạch cho tất cả các giai đoạn dịch vụ trong bố trí kiến ​​trúc và kỹ thuật tòa nhà
  2. Đảm bảo chất lượng, giám sát thi công, quản lý dự án
  3. Lập kế hoạch chung cho tất cả hạng mục

Lập kế hoạch cho các Dịch vụ của Tòa nhà

Các tòa nhà cụ thể, như các trung tâm dữ liệu hoặc xây dựng hệ thống CNTT cũng như hệ thống liên lạc, yêu cầu một cơ sở hạ tầng được quy hoạch tốt. Các nhà lập kế hoạch của chúng tôi đảm nhận công việc tư vấn tổ chức kỹ thuật, ví dụ như quản lý không gian tầng, lập kế hoạch xây dựng của tất cả các công trình thủ công, nghiên cứu năng lượng, phân tích lợi nhuận và quản lý chi phí theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ bạn lập kế hoạch chung, quản lý dự án, quản lý cơ sở và lãnh đạo dự án hoặc quản lý xây dựng.

Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho phép bạn vận hành các tòa nhà, địa điểm và tài sản phức tạp một cách kinh tế và tiết kiệm tài nguyên nhất có thể.

TĂNG LỢI NHUẬN VỚI CHI PHÍ THẤP & KHÔNG RỦI RO

Các đánh giá về trung tâm dữ liệu cần được cập nhật và nên được làm mới ít nhất vài năm một lần. Tuổi của thiết bị, vấn đề phát triển, phụ tải thay đổi, công nghệ hiện có được cải thiện, bao gồm cả hiệu suất năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí điện năng. Không phải tất cả các vấn đề đều cần phải được giải quyết, đặc biệt là khi việc giải quyết tốn kém, rủi ro hoặc gây gián đoạn. Nhưng để chung sống và quản lý hiệu quả một vấn đề, cần phải hiểu đầy đủ các rủi ro.

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Trao đổi cùng chuyên gia của chúng tôi

Tất cả