Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Đám mây thúc đẩy tăng trưởng

DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi cân nhắc lựa chọn chiến lược giữa việc xây dựng và sở hữu trung tâm dữ liệu, thuê ngoài hoặc sử dụng dịch vụ colocation. Dựa trên chiến lược vạch ra, chúng tôi phát triển cơ sở công nghệ, thiết kế, mô hình tăng trưởng, cùng các tùy chọn và mô hình chi phí hợp lý. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn với tư cách là cố vấn cho toàn bộ quá trình chuyển đổi cơ sở trung tâm dữ liệu.
Virtual Private Cloud

CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY VMWARE

Chúng tôi lên kế hoạch cho các giải pháp trung tâm dữ liệu khả dụng và cơ sở hạ tầng truyền thông hiện đại, đồng thời phát triển các phương án hoạt động và kế hoạch dự phòng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ quy hoạch toàn diện về kiến trúc, bao gồm kỹ thuật đến các loại dịch vụ tư vấn liên quan cho trung tâm dữ liệu.

Tư vấn nhiệt tình

Với chuyên môn chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm về Trung tâm dữ liệu, Điện toán đám mây, cùng sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược, chúng tôi tự tin mang đến những giải pháp hạ tầng CNTT thiết thực cho khách hàng.

Tối ưu hóa Chi phí

Tối ưu hóa năng lượng, tài nguyên, nhân sự, chi phí vận hành đồng thời tối ưu hóa tính an toàn và tự động hóa của hệ thống. Cho phép khách hàng tùy chỉnh dịch vụ dựa trên nhu cầu thực của ứng dụng Cho phép khách hàng tùy chỉnh dịch vụ điện toán đám mây dựa trên nhu cầu thực của ứng dụng.

Hỗ trợ chuyên nghiệp

USDC Technology đầu tư xây dựng hệ thống để hỗ trợ tương tác chủ động, kịp thời nhằm khắc phục rủi ro, khắc phục sự cố, tạo niềm tin từ khách hàng.

Các dịch vụ chính của chúng tôi

Đối Tác Chiến Lược

Bằng cách hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp toàn diện để giải quyết các vấn đề công nghệ và kinh doanh của khách hàng, USDC Technology và các đối tác của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Bắt đầu ngay

Tất cả