TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN

Dịch vụ của chúng tôi cho phép các trung tâm dữ liệu đạt được sứ mệnh của họ trong khi giảm thiểu rủi ro

Dịch vụ Trung tâm Dữ liệu Chuyên nghiệp

Để thiết kế, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu quan trọng, bạn cần hướng dẫn đơn vị có thẩm quyền, dựa trên bằng chứng và không thiên vị trong ngành. Với dịch vụ tư vấn trung tâm dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi kết hợp các cấp độ tiêu chuẩn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rà soát các trung tâm dữ liệu để giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết nhiều thách thức trong tổ chức CNTT rộng lớn hơn của họ.

Nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng trung tâm dữ liệu của bạn hoạt động hiệu quả, cho dù bạn đang xây dựng một trung tâm dữ liệu mới hay có cơ sở hạ tầng hiện hữu mà bạn đang muốn được chứng nhận.

Chứng nhận toàn cầu về đảm bảo chất lượng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn cho phép các trung tâm dữ liệu được xem xét và chứng nhận sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI / TIA-942 & Uptime Institute được công nhận trên toàn cầu, mang lại sự đảm bảo cao hơn cho khách hàng và các bên liên quan. Chương trình bao gồm danh sách các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới được chứng nhận, kiểm toán viên được chứng nhận, chuyên gia tư vấn và các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán, cũng như thông tin và đào tạo cho các công ty và cá nhân quan tâm đến việc trở thành kiểm toán viên hoặc nhà tư vấn được chứng nhận.

CHO PHÉP TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều tổ chức muốn thiết kế, xây dựng, duy trì và vận hành trung tâm dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất, độ tin cậy và hiệu quả của trung tâm dữ liệu. Các dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi các thanh tra có đủ năng lực và được chứng nhận để xác nhận rằng thiết kế và xây dựng đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn.

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Trao đổi cùng chuyên gia của chúng tôi

Tất cả