KẾ HOẠCH & CHIẾN LƯỢC

Phát triển tối ưu chiến lược để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả

Kích hoạt tăng trưởng kinh doanh với lập kế hoạch Trung tâm dữ liệu chiến lược

Bằng cách đánh giá khả năng của các hoạt động CNTT, cơ sở hạ tầng và khuôn khổ quản lý, đồng thời hiểu kỹ các yêu cầu về cơ sở và công nghệ hiện tại và tương lai cho chiến lược trung tâm dữ liệu của bạn, chúng tôi giúp bạn xác định số lượng trung tâm dữ liệu bạn cần, nên được đặt ở đâu, quy mô như thế nào và chủng loại ra sao. Chúng tôi khảo sát các lựa chọn chiến lược của bạn về việc xây dựng và sử dụng trung tâm dữ liệu, thuê ngoài hoặc sử dụng dịch vụ đồng địa điểm. Dựa trên chiến lược, chúng tôi phát triển thiết kế cơ sở công nghệ cơ bản, mô hình tăng trưởng, các tùy chọn tìm nguồn cung ứng và mô hình chi phí. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn với tư cách là cố vấn đáng tin cậy cho toàn bộ quá trình chuyển đổi cơ sở trung tâm dữ liệu của bạn.

Tối ưu chiến lược để bảo vệ doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả

Đây là cách duy nhất để sử dụng công nghệ thông tin theo định hướng mục tiêu và kinh tế, do đó cần phải có chiến lược đúng đắn. Chúng tôi phân tích cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của doanh nghiệp để xác định xem nó có hoạt động phù hợp với quy trình làm việc, mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn của bạn hay không. Bằng cách cung cấp hỗ trợ cần thiết, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra quyết định cho định hướng chiến lược CNTT, xác định và đánh giá các yếu tố quan trọng.

Theo nhu cầu của bạn, chúng tôi xác định nghiên cứu thực hiện hoặc mua, phân tích thị trường và phát triển các chiến lược bên ngoài. Dựa trên kết quả, chúng tôi thực hiện tùy chỉnh chiến lược, định hướng mục tiêu cho các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho CNTT của bạn.

HÌNH THÀNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRUNG TÂM DỮ LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi biên soạn các khái niệm cho và cùng với bạn áp dụng cho công ty của bạn và các tiêu chuẩn hiện hành cũng như các nhu cầu pháp lý và cụ thể của công ty. Chúng tôi kiểm tra và đánh giá ví dụ như các vị trí và thiết bị kỹ thuật hiện tại của bạn để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tình trạng cơ sở hạ tầng CNTT và bảo mật của bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn ghép các mảnh ghép lại với nhau và chuẩn bị một chiến lược sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, được hỗ trợ bởi dữ liệu thực tế và phân tích đã được chứng minh, đồng thời giải quyết các câu hỏi cơ bản cần thiết để dự án của bạn được bật đèn xanh.

Hãy hỏi chúng tôi Câu hỏi khó nhất của bạn!

  1. Chúng ta có nên nâng cấp hoặc mở rộng trung tâm dữ liệu của mình không?
  2. Tôi có những lựa chọn nào để kết hợp các dịch vụ đám mây vào doanh nghiệp của mình?
  3. Làm cách nào để lập kế hoạch và cung cấp hiệu quả cho nhu cầu trung tâm dữ liệu?
  4. Cấu hình khôi phục thảm họa trung tâm dữ liệu nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của tôi?
  5. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu hoặc đồng định vị có tiết kiệm chi phí hơn không?
  6. Đâu là vị trí trung tâm dữ liệu tốt nhất để giảm thiểu chi phí và giảm thiểu rủi ro?
Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Trao đổi cùng chuyên gia của chúng tôi

Tất cả