Chuyển đổi số trong lớp học

Các lớp học hiện đại ngày nay Khai thác công nghệ để hỗ trợ và trang bị cho học sinh những kiến ​​thức để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của họ

Trải nghiệm học tập tương tác hơn

Thực tế ảo, Thực tế tăng cường và Makerspace trong lớp học đang xác định lại cách trải nghiệm học tập của học sinh, trở nên tương tác và cá nhân hơn.

Học trên thiết bị di động hay “học qua nhiều ngữ cảnh, thông qua tương tác xã hội và nội dung, sử dụng thiết bị điện tử cá nhân” cũng cho phép sinh viên từ các địa điểm khác nhau tham gia lớp học từ xa thông qua lớp học ảo. Điều này đặt ra một thách thức đối với phương pháp giáo dục truyền thống và đang thúc đẩy các cơ sở giáo dục đổi mới để phát triển mạnh mẽ.

Tương lai của học tập thích ứng và bảo mật dữ liệu

Dữ liệu lớn và trí thông minh để thúc đẩy giáo dục được cá nhân hóa cho học sinh. Các khóa học được thiết kế riêng theo nhu cầu và yêu cầu cá nhân của từng học viên.

Khi thông tin cá nhân của học sinh được lưu trữ trực tuyến nhiều hơn, việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu trở nên cấp thiết. Khi công nghệ trở thành chìa khóa cho sự thành công trong tương lai của học sinh, giáo dục CNTT trở nên không thể thiếu

Những thách thức và cơ hội về cơ sở hạ tầng trong giáo dục

Quản lý cơ sở hạ tầng phân tán

Một khuôn viên điển hình sẽ có nhiều tòa nhà - tất cả đều được kết nối với cùng một mạng. Thông thường, một người quản lý CNTT sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ mạng của khuôn viên trường.

Vì CNTT không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của các cơ sở giáo dục nên thường chỉ có một đội ngũ CNTT nhỏ. Đối mặt với thách thức này, người quản lý IT manager sẽ cần khả năng hiển thị, truy cập, kiểm soát và quản lý tất cả các tài sản IT trải khắp khuôn viên trường… tất cả đều từ văn phòng của mình.

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu!

Các nhà quản lý CNTT phải đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin nhạy cảm của học sinh được bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa khác.

Tài sản CNTT của trường phải được bảo vệ toàn bộ, từ phần cứng đến phần mềm.

Ở cấp độ trung tâm dữ liệu, tài sản phải được bảo vệ thông qua giám sát tập trung để có cái nhìn sâu sắc, bảo mật và dễ quản lý.

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Các giải pháp cốt lõi để cạnh tranh của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các công nghệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các giải pháp tùy chỉnh có thể triển khai nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu kinh doanh cụ thể

Tất cả