DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Đám mây thúc đẩy tăng trưởng

KẾ HOẠCH & CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi cân nhắc lựa chọn chiến lược giữa việc xây dựng và sở hữu trung tâm dữ liệu, thuê ngoài hoặc sử dụng dịch vụ colocation. Dựa trên chiến lược vạch ra, chúng tôi phát triển cơ sở công nghệ, thiết kế, mô hình tăng trưởng, cùng các tùy chọn và mô hình chi phí hợp lý. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn với tư cách là cố vấn cho toàn bộ quá trình chuyển đổi cơ sở trung tâm dữ liệu.
Virtual Private Cloud

ĐÁNH GIÁ & THIẾT KẾ

Chúng tôi lên kế hoạch cho các giải pháp trung tâm dữ liệu khả dụng và cơ sở hạ tầng truyền thông hiện đại, đồng thời phát triển các phương án hoạt động và kế hoạch dự phòng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ quy hoạch toàn diện về kiến trúc, bao gồm kỹ thuật đến các loại dịch vụ tư vấn liên quan cho trung tâm dữ liệu.
Báo cáo kinh doanh

TƯ VẤN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ lên thiết kế cho trung tâm dữ liệu của bạn dựa trên nhu cầu cụ thể, cung cấp thiết kế chi tiết được tùy chỉnh để đáp ứng các mục tiêu công nghệ, đồng thời thiết kế từng giải pháp để tiết kiệm năng lượng. Điều này cuối cùng giúp bạn xác định tính khả dụng, độ tin cậy và nhu cầu cấu trúc liên kết, cũng như chi phí trung tâm dữ liệu tổng thể.
Kinh doanh tăng trưởng

DI CHUYỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mà việc di chuyển trung tâm dữ liệu chắc chắn sẽ tạo ra. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng các yêu cầu của bạn, đánh giá các hạn chế kỹ thuật, phát triển một kế hoạch di chuyển toàn diện và điều hướng quá trình chuyển đổi.
Đám mây thúc đẩy tăng trưởng

BẢO TRÌ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi kết hợp tất cả các biện pháp kỹ thuật, quản lý và vận hành trong suốt vòng đời của một trung tâm dữ liệu. Chúng tôi tìm kiếm và đánh giá trạng thái hiện tại và duy trì trạng thái hoạt động hoặc giảm thiểu rủi ro trong suốt thời gian vận hành.
Virtual Private Cloud

TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN

Nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng trung tâm dữ liệu của bạn hoạt động hiệu quả, cho dù bạn đang xây dựng một trung tâm dữ liệu mới hay có cơ sở hạ tầng hiện hữu mà bạn đang muốn được chứng nhận.
Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Bắt đầu ngay

Bắt đầu dùng thử miễn phí.
Tất cả