ALIBABA CLOUD INTELLIENCE

Xếp hạng số 1 ở Châu Á Thái Bình Dương theo Thị phần cho IaaS và IUS trong Báo cáo mới nhất của Gartner

Lưu trữ đám mây

ZSTACK

ZStack cung cấp môi trường đám mây riêng với bốn ưu điểm chính: Đơn giản, Mạnh mẽ, Có thể mở rộng và Thông minh (4S) cũng như đầu ngành, an toàn và ổn định
Cage Colocation 1

APSARA STACK

Alibaba Cloud Apsara Stack là một giải pháp đám mây toàn ngăn xếp được thiết kế cho khách hàng cấp doanh nghiệp yêu cầu một giải pháp đám mây lai linh hoạt và có khả năng linh hoạt cao.
Lưu trữ đối tượng 1

ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG

Alibaba Cloud là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ đám mây công cộng đang phát triển nhanh chóng, mang đến sự đơn giản trong khi tạo và quản lý các môi trường đám mây đơn, đa hoặc kết hợp.

Sản phẩm hàng đầu

Khách hàng tin tưởng USDC Technology ở mảng sản phẩm nào?

Đối tác

Đối tác

Đối tác chiến lược công nghệ USDC

Đối tác chiến lược công nghệ USDC

Chỉ vài bước nữa là có thể trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Bắt đầu ngay

Tất cả