Giá trị của Chứng chỉ Tier của Uptime – Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu

Date:

Khi đầu tư hàng triệu đô la vào các trung tâm dữ liệu của mình, bạn muốn chắc chắn rằng mỗi trung tâm đều được thiết kế, xây dựng và quản lý để có hiệu suất và tính khả dụng tối đa, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động do lỗi của con người và khắc phục các lỗi đó. Hệ thống Phân loại Tier theo bậc của Uptime Institute là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu về hiệu suất của trung tâm dữ liệu, với hơn 1.900 Chứng chỉ về Thiết kế, Xây dựng và Tính bền vững trong hoạt động của Trung tâm Dữ liệu được cấp tại hơn 108 quốc gia.

Chứng chỉ Tier của Uptime Institute là tiêu chuẩn ngành về độ tin cậy của trung tâm dữ liệu.

Sự cần thiết của Chứng chỉ Tier

Tiêu chuẩn Tier là một tập hợp cơ sở hạ tầng và tiêu chí hoạt động không thiên vị, đặc biệt trong ngành về tính nghiêm ngặt và toàn diện. Không có thông tin xác thực nào khác mang tầm quan trọng và tầm cỡ của Chứng chỉ Tier và không có tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu nào khác được chính tác giả của tiêu chuẩn chứng nhận.

Khi nói đến hoạt động của các hệ thống cơ sở hạ tầng cốt lõi – trái tim đang đập của trung tâm dữ liệu của bạn – và kiến thức để vận hành và bảo trì chúng một cách hiệu quả nhất, Uptime Institute là cơ quan toàn cầu được công nhận trên toàn thế giới.

Chứng chỉ Tier là Trách nhiệm

Chứng chỉ Tier đã công nhận sự hoàn thành có tổ chức – đầu tư vốn vào trung tâm dữ liệu sẽ mang lại thời gian tính bền vững trong hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu yếu kém dẫn đến vốn đầu tư bị tổn thất. Chứng chỉ Tier đảm bảo với tất cả các bên liên quan rằng khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu đã được bảo vệ khỏi tổn thất đó.

Chứng chỉ Tier cũng công nhận thành tựu của ngành – một yếu tố khác biệt mang tính cạnh tranh so với các chứng chỉ tự thân thường gây hiểu nhầm. Chứng chỉ Tier nâng trung tâm dữ liệu lên một vị trí ưu việt và rõ ràng trong ngành. Chứng chỉ Tier đáp ứng nhu cầu đánh giá không thiên vị, thẩm định kỹ lưỡng, do đó nâng cao lòng tin của khách hàng và giảm thời gian và chi phí của quy trình ký hợp đồng.

Chứng chỉ Tier của Uptime Institute là đặc biệt trong ngành về tính nghiêm ngặt và toàn diện, khác với một số đánh giá tuân thủ khác dựa trên việc lấy mẫu hoặc phân tích đại diện. Chứng chỉ Tier cung cấp phân tích về tất cả hệ thống cho đến cấp vị trí van và nguồn cấp bảng điều khiển.

Chứng chỉ Tier cung cấp sự đảm bảo rằng không có sự thiếu hụt hoặc liên kết yếu ở bất kỳ đâu trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Không có cách nào hiệu quả để đảm bảo tính nhất quán trong các khái niệm kỹ thuật ở cấp độ chi tiết và cho phép các lối tắt và thay thế. Quy trình Chứng nhận Bậc đã được phát triển – về đầu tư cơ sở hạ tầng và nhận thức thị trường.

Chứng chỉ Tier kết hợp nhuần nhuyễn vào tiến độ dự án. Quy trình đảm bảo rằng các khiếm khuyết trong thiết kế được xác định, giải quyết và kiểm tra trước khi bắt đầu hoạt động. Tính bền vững trong hoạt động là giai đoạn cuối cùng, để xác định các hành vi và rủi ro ngoài thiết kế và xây dựng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của một trung tâm dữ liệu trong dài hạn. Chứng chỉ Tính bền vững trong hoạt động công nhận sự xuất sắc trong hoạt động và giảm thiểu các lỗi của người vận hành – nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố trung tâm dữ liệu.

Giải thích Hệ thống Phân loại Tier của Uptime Institute

Uptime Institute đã tạo ra Hệ thống Phân loại Tier tiêu chuẩn để đánh giá nhất quán các cơ sở trung tâm dữ liệu khác nhau về hiệu suất cơ sở hạ tầng tiềm năng hoặc thời gian hoạt động. Như được định nghĩa trong Tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute: Cấu trúc liên kết và Tiêu chuẩn Tier: Tính bền vững trong hoạt động, mỗi cấp Tier (I đến IV) có một bộ tiêu chí hoạt động liên quan. Những tiêu chí này có thể được đáp ứng bằng nhiều giải pháp công nghệ và kỹ thuật.

Chứng chỉ Tier đảm bảo rằng các cơ sở được tuân theo cùng một tiêu chuẩn nhất quán về đo lường hiệu suất trên toàn thế giới. Các Tier là lũy tiến, mỗi Tier kết hợp các yêu cầu của tất cả các cấp thấp hơn.

Tier I: Năng lực Cơ bản – Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Tier I được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu công nghệ thông tin (CNTT) của doanh nghiệp ngoài bối cảnh văn phòng. Điều này có nghĩa là có một không gian dành riêng cho hệ thống CNTT và phải bao gồm nguồn điện liên tục (UPS) và thiết bị làm mát chuyên dụng sẽ không bị tắt vào cuối giờ làm việc bình thường.

Tier II: Thành phần Công suất Dự phòng – Các cơ sở Tier II được thiết kế để cung cấp mức độ an toàn cao hơn chống lại gián đoạn quy trình CNTT và cho phép thực hiện một số hoạt động bảo trì thường xuyên mà không làm gián đoạn các hoạt động trực tiếp. Các yếu tố chính của trung tâm dữ liệu Tier II là nguồn điện và các bộ phận làm mát quan trọng dự phòng, chẳng hạn như mô-đun UPS, thiết bị làm lạnh hoặc máy bơm và máy phát động cơ hoặc một số bộ nguồn dự phòng khác.

Tier III: Có thể bảo trì đồng thời – Trung tâm dữ liệu Tier III được thiết kế để chạy mà không bị gián đoạn. Không cần phải tắt thiết bị để thay thế và bảo trì. Các đường phân phối dự phòng cho nguồn điện và làm mát được thêm vào các thành phần quan trọng dự phòng của Tier II. Nếu doanh nghiệp của bạn dựa vào tính khả dụng của CNTT 24 x 7, Tier III đảm bảo rằng có thể tắt và bảo trì tất cả thành phần cần thiết để hỗ trợ môi trường kỹ thuật số mà không ảnh hưởng đến hoạt động trực tiếp.

Tier IV: Khả năng kháng lỗi – Cơ sở hạ tầng địa điểm Tier IV được xây dựng dựa trên các khả năng của Tier III và thêm khái niệm về Khả năng kháng lỗi. Tier IV là cấp độ sẵn sàng, hiệu suất và khả năng phục hồi cao nhất mà trung tâm dữ liệu có thể đạt được, được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động quan trọng.

Khả năng kháng lỗi có nghĩa là khi một phần thiết bị riêng lẻ bị lỗi hoặc xảy ra gián đoạn đường phân phối, các tác động của lỗi sẽ bị dừng lại trong thời gian ngắn và không bao giờ ảnh hưởng đến các hoạt động CNTT quan trọng. Các hoạt động được tinh chỉnh để đảm bảo bảo trì, vận hành và phản hồi bất kỳ lỗi nào một cách hiệu quả và liền mạch.

Tóm tắt về hệ thống Chứng nhận Cấu trúc liên kết Tier của Uptime Institute

Tier nào là Tốt nhất? Tier III hay Tier IV?

Tier I và Tier II được coi là các giải pháp chiến thuật và thường được áp dụng cho các nhu cầu ít quan trọng hơn. Các tổ chức ở các cấp này thường không phụ thuộc vào việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ theo thời gian thực để đóng góp một phần đáng kể vào dòng doanh thu của họ.

Các Tier III và IV là các giải pháp chiến lược, thường được áp dụng cho các ứng dụng dịch vụ kinh doanh thiết yếu cho các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian hoạt động, nơi mà tính liên tục của hoạt động kinh doanh, các yêu cầu về cấp độ dịch vụ hoặc hợp đồng và khả năng tồn tại lâu dài là rất quan trọng. Các tổ chức này biết chi phí kinh doanh của sự gián đoạn – tính theo đô la thực tế – và ảnh hưởng đến thị phần và các mệnh lệnh nhiệm vụ đang diễn ra.

Chi phí cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và sự phức tạp trong hoạt động tăng lên ở mỗi cấp Tier lũy tiến do cần đầu tư nhiều hơn vào thiết bị và nhân sự. Chủ sở hữu trung tâm dữ liệu tùy thuộc vào việc xác định cấp Tier phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Không có cấp nào là “tốt hơn” so với cấp khác, cơ sở hạ tầng phù hợp với nhu cầu kinh doanh trong hiệu suất đảm bảo các công ty không bị đầu tư quá mức hoặc chịu quá nhiều rủi ro.

Bài tiếp theo: Quy trình Chứng chỉ Tier – Bắt đầu từ mục tiêu đã định trước…

News Contact:

Universal Smart Data Center Technology
Phone: (+84) 28 73080708
Email: info@usdc.vn

Share post:

Popular

More like this

Data Center – Attractive Deal for Real Estate segment

As Covid-19 moved the world online, the amount of...

USDC Technology becomes the implementation partner of Edge Centres in Vietnam

On September 29, 2022, at the Information Technology Park...

SD-WAN 2022 Market Outlook from Gartner’s Magic Quadrant

On 12 September 2022, Gartner, Inc. already published the...

Digital Sustainability & The way to improve IT’s efficiency for it.

Economic growth based on digital technologies and databases is...
en_USEnglish